BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU GMINY MYKANÓW
w trosce o zapewnienie Państwu jak najwyższego komfortu obsługi, zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.
Ufamy, iż Państwa sugestie przyczynią się do podwyższenia standardu usług świadczonych przez nasz Urząd.

1. W jakiej jednostce Urzędu załatwiał(a) Pan(i) ostatnio sprawę?
Referat Organizacyjny
Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Referat Finansowy
Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Zamówień Publicznych
Referat Oświaty, Sportu, Kultury i Zdrowia
Urząd Stanu Cywilnego

2. Jak często załatwia Pan(i) sprawy w Urzędzie Gminy?
Raz w miesiącu lub częściej
Kilka razy w roku
Raz w roku lub rzadziej

3. Czy podczas odbytej ostatnio wizyty udało się Panu/i załatwić sprawę?
Tak
Nie

4. Ile łącznie wizyt Pan(i) do tej pory odbył(a), by załatwić wspomnianą sprawę lub doprowadzić ją do obecnego etapu? (Proszę wpisać odpowiednią liczbę)

5. W jaki sposób, Pana(i) zdaniem, Urząd powinien udostępniać informacje o tym, jak i gdzie załatwiać poszczególne sprawy, z jakimi dokumentami przychodzić w poszczególnych sprawach itd.? (możliwa więcej niż jedna odpowiedź)
Informacja bezpośrednio od pracownika Urzędu
Punkt informacyjny Urzędu
Gablota informacyjna w Urzędzie
Strona internetowa Urzędu
Inna strona internetowa
Broszury, ulotki dostępne w Urzędzie
Serwis telefoniczny
Inne źródło, jakie?

6. Jak ogólnie ocenia Pan(i) funkcjonowanie Urzędu Gminy?
Bardzo źle Raczej źle Trudno powiedzieć Raczej dobrze Bardzo dobrze

7. Proszę ocenić poszczególne aspekty funkcjonowania Urzędu:
  Bardzo źle Raczej źle Trudno powiedzieć Raczej dobrze Bardzo dobrze
funkcjonalność budynku:
łatwość trafienia do właściwego pokoju:
estetyka miejsca:
organizacja przestrzeni:
czas oczekiwania w kolejce:
szybkość rozpatrzenia sprawy:
zaangażowanie i życzliwość urzędników:
kultura osobista urzędników:
kompetencje urzędników:
dostępność informacji:
przejrzystość informacji:
kompletność informacji:
ilość spraw dostępnych przez Internet:
zakres informacji dostępnych na stronie internetowej:
czytelność struktury (łatwość nawigacji) strony internetowej:
estetyka strony internetowej:
system obsługi telefonicznej:

8. Proszę opisać w paru słowach, co Pana(i) zdaniem jest dobrze zorganizowane i nie należy tego zmieniać?

9. A co jest źle zorganizowane i jak powinno zostać zmienione?

Na koniec prosimy podać kilka informacji metryczkowych:
Płeć:
Kobieta     Mężczyzna
Wiek:    
Wykształcenie:
podstawowe     zasadnicze zawodowe     średnie     wyższe